Veiligheid & privacy

 

Dehcos, handelend onder de naam www.hannahboutique.nl, gevestigd aan Wilhelminastraat 19b, 5991AX Baarlo, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Dehcos
Wilhelminastraat 19b
5991AX Baarlo
Nederland
+31 (0) 777114367

Henry Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van Dehcos onder nummer FG003485 bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij is te bereiken via klantenservice@dehcos.nl

Lid van Stichting Webshop Keurmerk

Klanttevredenheid vinden wij erg belangrijk. Om dit nog eens extra te benadrukken zijn wij lid van Stichting Webshop Keurmerk. Als lid van Stichting Webshop Keurmerk zijn wij verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

Leuk, maar welke voordelen heeft dit voor mij?

Dit heeft verschillende voordelen voor u, ziet u op een site het logo van Stichting Webshop Keurmerk staan, dan weet u dat u sowieso met een betrouwbare webshop te maken hebt. Daarnaast bent u verzekerd van een webshop...

 • ... welke u een veilige betaalomgeving biedt.
 • ... wiens algemene voorwaarden overeenkomen met de Consumentenbond.
 • ... waar u achteraf nog 14 dagen bedenktijd hebt.
 • ... welke uw klachten serieus, snel en correct afhandelt.

Veiligheid

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. Daarom maken wij op alle pagina's gebruik van een SSL beveiligde internetverbinding. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden alle gegevens versleuteld over internet verstuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in uw browser.

Privacy

Wanneer u wat bij ons bestelt, wilt u niet dat iemand meekijkt. Of erger nog: iemand die er met uw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan uw privé-gegevens privé te houden. Zoals het versleutelen van deze gevoelige informatie via SSL.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om uw aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we wel eerst gegevens van u nodig.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dehcos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@dehcos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij het invullen van ons product advies formulier

Alleen indien u gebruik maakt van ons product advies formulier verwerkt Dehcos de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Etniciteit
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dehcos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U advies te kunnen geven over het gebruik van onze diensten en producten
 • U na aankoop te e-mailen om ons en onze producten te kunnen beoordelen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Dehcos analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Dehcos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Dehcos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dehcos) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dehcos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dehcos deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dehcos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dehcos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dehcos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Essentiële cookies:

Cookie: hannahboutique.nl

Naam: PHPSESSID
Functie: Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken.
Bewaartermijn: 6 dagen

Cookie: list-manage.com

Naam: _abck
Functie: Wordt gebruikt om replay-cookie-aanvallen te detecteren en ertegen te verdedigen - De cookie is nodig voor de veiligheid en integriteit van de website. Gebruikt door mailchimp.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: bm_sz
Functie: Gebruikt in samenhang met de BotManager van de website. De BotManager detecteert, categoriseert en compileert rapporten over potentiële bots die toegang proberen te krijgen tot de website. Gebruikt door mailchimp.
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: jotform.com

Naam: theme
Functie: Weergegeven thema voor de gebruiker voor volgend bezoek. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: userReferer
Functie: Dit is de pagina waarvan het formulier is verzonden. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: guest
Functie: Gastgebruikers-ID voor het identificeren van de gebruiker bij een volgend bezoek. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: __cfduid
Functie: Cloudflare cookie welke wordt gebruikt door Jotform om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: PHPSESSID
Functie: PHP sessie-id voor de sessiegegevens. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: Sessie (Deze wordt verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten).

Analytische cookies:

Cookie: hannahboutique.nl

Naam: _ga
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Gebruikt door Google Analytics.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gid
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Gebruikt door Google Analytics.
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: google-analytics.com

Naam: collect
Functie: Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over apparaten en marketingkanalen.
Bewaartermijn: Sessie (Deze wordt verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten).

Marketing cookies:

Cookie: mc.us10.list-manage.com

Naam: _mcid
Functie: Deze cookie registreert gegevens over de bezoeker. De informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Gebruikt door mailchimp.
Bewaartermijn: 1 dag

Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij het volgende gedaan:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • Wij hebben 'gegevens delen' bij Google Analytics uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dehcos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@dehcos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dehcos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dehcos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@dehcos.nl.